UW LACH, ONS KUNSTWERK!
Anna Paulowna     0223 - 53 16 19

ONT Branchekeurmerk

Visser Tandprothetiek is aangesloten bij de brancheorganisatie voor tandprothetici in Nederland, de ONT.

Er is voor tandprothetische praktijken een ONT branchekeurmerk. Dat wil zeggen dat de ONT de organisatie is die het branchekeurmerk in het leven heeft geroepen. De ONT heeft zich daarbij gebaseerd op de ISO 9001 norm.

De regels waaronder het ONT branchekeurmerk wordt verleend, zijn opgesteld door de ONT en Roozeboom Certification. Het ONT branchekeurmerk wordt afgegeven door Roozeboom Certification, een onafhankelijke certificerende instelling die het kwaliteitssysteem toetst aan de hand van de eisen van NEN-EN-ISO 9001 norm.

Onze praktijk voldoet volledig aan deze certificering. Voor u een extra zekerheid.

Wij zijn lid van of gecertificeerd door...